12 November 2019, Seminar Perkongsian Pengetahuan Pembangunan dalam Industri Pembinaan dengan kerjasama bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), CIDB IBS Sdn Bhd dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.

 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019
 • Seminar Perkongsian Pengetahuan 2019

 73,018 total views