27 Feb 2020 | Cawangan Kejuruteraan Elektrik, JKR Pahang
Product Knowledge”berkaitan kabel kuasa (Housing Wire, Medium Voltage & Low Voltage) bersama tetamu VIP Che Wan Nor Rahibiyah Binti Wan Adnan, Jurutera Elektrik Kanan.

 4,766 total views